Top

تجهیزات موجود

 WIKA Differential Pressure Gauges 732.14.100

دسته: برند:

توضیحات

 WIKA Differential Pressure Gauges 732.14.100

 

مجموعه گیج های اختلاف فشار ویکا شامل طرح های استاندارد و همچنین مدل های مورد نیاز برای برنامه های کاربردی شیمیایی و فرآیندهای دیگر با افزایش مقاومت نسبت به خوردگی است. گیج های اختلاف فشار ، اختلاف بین دو فشار را اندازه گیری می کنند.

کاربردهای متداول نشانگرهای فشار تفاضلی عبارتند از : نظارت بر آلودگی فیلتر ، اندازه گیری سطح در مخازن دربسته ، اندازه گیری فشار بالا در مکان های تمیز ، نظارت بر اندازه گیری جریان محیط های گازی و مایع و نظارت بر کنترل پمپاژ . در گیج های فشار تفاضلی ، عناصر فشار و شکل لوله ها متفاوت هستند.

(عنصر دیافراگم، عنصر کپسول ، لوله بوردون و…) . این باعث می شود محدوده مقیاس را از    psi 0.007 تا  psi 14.000 با یک ایمنی فوق فشار بالا تا حداکثر psi 5800 پوشش دهد.