Top

آنالایزرORP

این فروشگاه با توجه به برسی نیاز های صنایع مختلف تصیم بر ارائه خدمات در زمینه تجهیزاتORP  در انواع مختلف آزمایشگاهی،پرتابل و آنلاین می باشد.

بازه اندازه گیری از 1999mv – تا 1999mv   میباشد.

دارای خروجی 4 الی 20mA  می باشد.

PHS-1701

Portable PH/ORP meter
          PHS-1701

ORP Analyzer

ORP Analyzer
        ORP-2096

BD 100 PH-ORP

Sensor  + PH/ORPModual
       BD100

PH/ORP Analyzer

PH/ORP Analyzer
      PH-1601