Top

این کمپانی به صورت اختصاصی بر روی آنالایزرPH  درجهت استفاده برای آب های خالص،فاضلاب،آب های آشامیدنی به تولید پرداخته است.

با توجه به مدل های متفاوت و بازه ی دمای کاری متفاوت مدل های آنالایزر مربوط به صنعت غذا و دارو تا دمای کاری 130 درجه سلسیوس نیز تولید و پشتیبانی می گردد.