Top

انکودرها از دستگاه های الکترومکانیکی می باشند که در دسته بندی مبدل ها قرار می گیرد. در واقع حسگری است که به محور چرخ، چرخ دنده یا موتور وصل می شود و می تواند میزان چرخش را اندازه گیری کند. با اندازه گیری میزان چرخش...

در بحث اتوماسیون و ابزار دقیق، کنترل کننده ها از تجهیزات کلیدی در سیستم های کنتل صنعتی، واحد های مکانیکی، واحدهای الکترونیکی می باشند که برای پردازش سیگنال های دریافتی از حسگرها و عملگرها طراحی شده اند.   Temperate Controller Programmable PID General Type Special Purpose Indicator ...