Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / rosemount 248h ترانسمیتر دما

rosemount 248h ترانسمیتر دما

توضیحات

Temperature Transmitter

MODEL: 248HAI6A2URN003T25

MFR:ROSEMOUNT

Rosemount 248 دارای یک طراحی ترانسمیتر استاندارد است که عملکرد قابل انعطاف و قابل اعتمادی را در محیط های فرآیندی ارائه می دهد. طراحی شده برای برآورده کردن الزامات برای کاربردهای معمول اندازه گیری دمای تک نقطه ای، طراحی بادوام آن در طیف وسیعی از محیط های فرآیندی مقاومت می کند.

RTD■، TC، پتانسیومتر، مقاومت خطی و ورودی دوقطبی mV

■ دمای عملیاتی وسیع محیط 50- تا 85+ درجه سانتی گراد

■ عایق گالوانیکی 2.5 kVAC