Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / VEGA CAP 62 CP62.XXBGARAMX VEGA

VEGA CAP 62 CP62.XXBGARAMX VEGA

توضیحات

VEGA CAP 62

MODEL:  CP62.XXBGARAMX

MFR:  VEGA

PROCESS TEMPERATURE: -50 ~ 200 C

PROCESS PRESSURE: -1 ~ +64 bar

LENGTH: 500 mm

برای مایعات و جامدات حجیم، طول سنسور تا 6 متر

VEGACAP 62 یک سنسور سطح نقطه ای برای استفاده در تمام زمینه های صنعت است. پروب نیمه عایق شده برای اندازه گیری جامدات و مایعات حجیم مناسب است.