Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / Electro-pneumatic I/P Transducer 961-070-000 Bellofram

Electro-pneumatic I/P Transducer 961-070-000 Bellofram

توضیحات

Electro-pneumatic I/P Transducer

961-070-000

Bellofram

INPUT:4-20mA

OUTPUT: 3-15 PSI

SUPPLY: 18-100 PSI

مبدل I/P الکترو پنوماتیک Bellofram 961-070-000 Type 1000 یک سیگنال ورودی الکتریکی را به یک فشار خروجی متناسب تبدیل می کند. خروجی پنوماتیک خطی و متناسب با سیگنال فرمان ورودی آنالوگ 4-20 میلی آمپر است. محبوب ترین مبدل همه منظوره Bellofram عملکرد، قابلیت اطمینان را برای بسیاری از برنامه های کاربردی کنترل دقیق ترکیب می کند. ویژگی ها عبارتند از اندازه کوچک، تقویت کننده حجم داخلی، تنظیمات صفر و دهانه خارجی، و عملکرد برگشت پذیر میدانی.