Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / Differential pressure transmitter Deltabar S Endress Hauser

Differential pressure transmitter Deltabar S Endress Hauser

توضیحات

Differential pressure transmitter

MODEL: Deltabar S

MFR: Endress Hauser

ترانسمیتر فشار دیفرانسیل با سنسورهای فلزی

این دستگاه برای کارهای اندازه گیری زیر استفاده می شود:

  • اندازه گیری جریان (جریان حجمی یا جریان جرمی) در ارتباط با دیفرانسیل

سنسورهای فشار در گازها، بخارات و مایعات

  • اندازه گیری سطح، حجم یا جرم در مایعات

• دمای بالای فرآیند تا 400 درجه سانتیگراد (752 درجه فارنهایت) با پایه مهر و موم دیافراگمی امکان پذیر است.