Top

تجهیزات موجود

HPC 2W200-15

دسته بندی ها: , برند:

توضیحات

solenoid valve HPC
Model : 2W200-15
3/4” , 220v
شیر برقی یا سولنوئید ولو در دو حالت قطع و وصل جریان سیال را کنترل کنند. در بیشتر انواع شیر برقی که در صنایع کاربرد دارد با تحریک یک بوبین یا سولنوئید و حرکت اسپول به سمت بالا میتوان جریان یا فلوی عبوری سیال گازی یا مایع را کنترل نمود .