Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / In-Line Pressure Transmitter 3051TG2A2B21AI5M5C1P104Q8S1QTTR ROSEMOUNT

In-Line Pressure Transmitter 3051TG2A2B21AI5M5C1P104Q8S1QTTR ROSEMOUNT

توضیحات

In-Line Pressure Transmitter

3051TG2A2B21AI5M5C1P104Q8S1QTTR

ROSEMOUNT

با ترانسمیتر فشار درونی Rosemount 3051 فشار و سطح را با اطمینان اندازه گیری کنید. این ترانسمیترفشار، پیشرو در صنعت که برای پایداری 10 ساله و دقت دهانه 0.04 درصد رتبه بندی شده است، اطلاعاتی را که برای کار، کنترل و نظارت بر فرآیندهای خود نیاز دارید، در اختیار شما قرار می دهد. Rosemount 3051 دارای ویژگی هایی برای برآورده کردن تمام نیازهای اندازه گیری فشار شما است.

MAX W.P. 150 PSI/10.3 BAR

FOUNDATION Fieldbus