Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / رگولاتور فشار 67AFR FISHER

رگولاتور فشار 67AFR FISHER

توضیحات

Pressure Regulators

INLET PRESSURE

TYPE 67AFR

FISHER

250 PSI MAX

رگولاتورهای حجم کوچک سری 67 معمولاً برای ارائه فشارهای کاهش یافته دائماً کنترل شده به کنترل کننده های پنوماتیک و الکتروپنوماتیک و سایر ابزار استفاده می شوند. این تنظیم کننده های خود کار برای اکثر کاربردهای هوا یا گاز مناسب هستند و حتی ممکن است برای سرویس مایع در جایی که سازگاری مواد وجود دارد استفاده شوند. از دیگر کاربردها می توان به کاهش فشار به چاک های هوا، جت های هوا، تفنگ های اسپری و مشعل ها و مشعل های گاز مایع (LPG) اشاره کرد.