Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / Resistance thermometer TRD20  CC023F06MVH WIKA

Resistance thermometer TRD20  CC023F06MVH WIKA

توضیحات

Resistance thermometer

MODEL: TRD20  CC023F06MVH

MFR: WIKA

Sensor: DIN EN 60751

دماسنج مقاومتی مدل TR20 برای اندازه گیری دما در کاربردهای بهداشتی استفاده می شود.

نفت، گاز، پتروشیمی

صنایع غذایی

کاربردهای بهداشتی