Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / Rosemount 0065N01N0000N0415XA

Rosemount 0065N01N0000N0415XA

توضیحات

0065N01N0000N0415XA

سنسور Rosemount DIN-Style و Thermowell دارای طراحی هایی هستند که اندازه گیری دما قابل انعطاف و قابل اعتمادی را در محیط های فرآیند ارائه می دهند.

 

سنسور pt100 3wire

رنج : 450  تا 50-

دارای طول های متفاوت