Top

تجهیزات موجود

ROSEMOUNT 3051L2AH0

ترانسمیتر سطح
برای مانیتورینگ یا انتقال اطلاعات ارتفاع مواد موجود در مخازن با توجه به وضعیت مخزن و بسته به شرایط خاص مخزن اعم از تحت فشار بودن و دمای کاری آن و یا وجود بخارات موجود و یا نوع ماده که میتواند مایع یا مواد پودری و دانه ای باشد از مکانیزمهای مختلف میتوان استفاده کرد.

توضیحات

Rosemount 3051L Liquid Level Transmitter
MODEL : 3051L2AH0YD
Pressure range : -250 to +250 inH2O
OUT PUT : 4-20 mA
CONNECTION : 2 inch ALLOY C-276