Top

تجهیزات موجود

ROSEMOUNT 5400

توضیحات

ROSEMOUNT

5400

ترانسمیتر سطح راداری

فاصله تا سطح با پالس های کوتاه رادار اندازه گیری می شود. هنگامی که یک پالس رادار به یک رسانه می رسد، بخشی از انرژی به ترانسمیتر سطح 5400 Rosemount منعکس می شود. بر اساس اختلاف زمانی بین پالس ارسالی و منعکس شده، سطح، حجم و نرخ سطح محاسبه می شود.

به عنوان مثال، کاربردهایی با تلاطم، فوم و محدوده اندازه گیری طولانی می توانند انرژی بازتابی را کاهش دهند. Rosemount 5400 Emerson دارای فناوری ویژه دو پورت است و در نتیجه می تواند سطح را در کاربری های  متلاطم تشخیص دهد.

دارای خروجی 20-4 میلی آمپر هارت می باشد.