Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / Rosemount DIFFRENTIAL PRESSURE TRANSMITTER

Rosemount DIFFRENTIAL PRESSURE TRANSMITTER

توضیحات

DIFFRENTIAL PRESSURE TRANSMITTER

Rosemount 2051 استاندارد صنعتی است که به شما کمک می کند در سطوح بالاتری از کارایی و ایمنی عملکرد داشته باشید تا بتوانید در سطح جهانی رقابت کنید.

ترانسمیترهای فشار همسطح Rosemount 2051C استاندارد صنعتی برای اندازه گیری دیفرانسیل، گیج و فشار مطلق هستند. پلت فرم همسطح ادغام یکپارچه با منیفولدها، جریان و راه حل های سطح را امکان پذیر می کند.