Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / Solenoid Valves NF-MXX ASCO

Solenoid Valves NF-MXX ASCO

توضیحات

Solenoid Valves

MODEL: NF-MXX

MFR: ASCO

Voltage: 110 VDC

سلونوئید ولو ضد انفجار برای استفاده در محیط های انفجاری

کنترل فرآیند و جریان هوا، گاز، آب، روغن و بخار با استفاده از فناوری پیشرفته شیر برقی.