Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / ENDRESS-HAUSER Tank Side Monitor NRF590

ENDRESS-HAUSER Tank Side Monitor NRF590

توضیحات

Tank Side Monitor NRF590

مانیتور سمت مخزن NRF590 یک سنسور یکپارچه سازی و نظارت برای اندازه گیری برنامه های مخازن ذخیره است . می توان آن را با رادار Micropilot یا سطح سنج های Proservo استفاده کرد و می توان آن ها را با سایر دستگاه های سازگار با HART ترکیب کرد و داده های حسگر مخزن را به میزبان کنترل مخابره کند. آلارم ها و خروجی های مختلف قابل انتخاب دارد.