Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / TEMPERATURE TRANSMITTER 3144P D1A1T1M5 ROSEMOUNT

TEMPERATURE TRANSMITTER 3144P D1A1T1M5 ROSEMOUNT

توضیحات

TEMPERATURE TRANSMITTER

MODEL: 3144P D1A1T1M5

MFR: ROSEMOUNT

فرستنده دما Rosemount 3144P دقت، ثبات و قابلیت اطمینان پیشرو در صنعت را برای اندازه گیری دمای شما فراهم می کند.