Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / TEMPERATURE TRANSMITTER 644FAI1D1M5Q4 ROSEMOUNT

TEMPERATURE TRANSMITTER 644FAI1D1M5Q4 ROSEMOUNT

توضیحات

TEMPERATURE TRANSMITTER

644FAI1D1M5Q4

ROSEMOUNT

با خانواده ترنسمیترهای درجه حرارت همه کاره Rosemount 644، پیچیدگی را کاهش دهید و عملیات روزانه برنامه‌های مختلف دمایی خود را ساده کنید. با قابلیت‌های جدید و آسان Rosemount 644 Transmitter از جمله: تشخیص، گواهی ایمنی، حفاظت موقت یکپارچه، و گزینه‌های نمایش، تصمیمات بهتری برای فرآیند خود بگیرید.

SUPPLY:12~42.4V

OUTPUT:4~20mA

INPUT: 23mA

SENSOR 1:Pt100_385_4-WIRE

RANGE: -200 TO 850 Deg C