Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / Temperature Transmitter 644HAI1J5M5 ROSEMOUNT

Temperature Transmitter 644HAI1J5M5 ROSEMOUNT

توضیحات

Temperature Transmitter

MODEL: 644HAI1J5M5

MFR: ROSEMOUNT

SENSOR TYPE:PT100_385 4Wire

RANGE: 0 TO 100 Deg C

4–20 mA/HART

با خانواده ترانسمیترهای درجه حرارت همه کاره  Rosemount 644، پیچیدگی را کاهش دهید و عملیات روزانه برنامه‌های دمایی متنوع خود را ساده کنید. با قابلیت‌های جدید و آسان Rosemount 644 Transmitter از جمله: تشخیص، گواهی ایمنی، حفاظت موقت یکپارچه، و گزینه‌های نمایش، تصمیمات بهتری برای فرآیند خود بگیرید.