Top

تجهیزات موجود

WIKA 233.50.160+990.10

توضیحات

گیج دیافراگمی ویکا
استفاده از دیافراگم جهت ایزوله نمودن سیال با کانکشن گیج
در رنجهای 6و10و16و40 بار