Top

اتوماسیون صنعتی (Industrial Automation)

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / اتوماسیون صنعتی (Industrial Automation)

اتوماسیون یکی از مهم ترین ارکان تولید صنعتی به حساب می آید. تا قبل از روی کار آمدن این نوع سیستم ها از دستگاه های مختلفی جهت کنترل خطوط تولید استفاده می شد که هر کدام به صورت مستقل عمل می کردند و محدودیت های بسیاری داشتند. اتوماسیون صنعتی به بهره گیری از رایانه ها به جای متصدیان انسانی برای کنترل دستگاه ها و فرآیندهای صنعتی گفته می شود. اتوماسیون صنعتی کلیه عوامل لازم برای اندازه گیری، انتقال، نمایش، ذخیره سازی و تنظیم مقادیر کمیت های فیزیکی برای هدایت فرآیند تولید فرآورده های صنعتی در جهت ایجاد کیفیت مطلوب را در بر می گیرد.