Top

تجهیزات موجود

فروشگاه ابزار دقیق آدرین / Rosmount DIFFRENTIAL PRESSURE TRANSMITTER

Rosmount DIFFRENTIAL PRESSURE TRANSMITTER

توضیحات

Rosmount

DIFFRENTIAL PRESSURE TRANSMITTER

3051CD2A03A1BE8HJP1Q4Q8Q15A0044

Rosemount 3051 استاندارد صنعتی است که به شما کمک می کند در سطوح بالاتری از کارایی و ایمنی عملکرد داشته باشید تا بتوانید در سطح جهانی رقابت کنید.

ترانسمیترهای فشار همسطح Rosemount 3051C استاندارد صنعتی برای اندازه گیری دیفرانسیل، گیج و فشار مطلق هستند. پلت فرم همسطح ادغام یکپارچه با منیفولدها، جریان و راه حل های سطح را امکان پذیر می کند.